II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

o edukacji inaczej

Szukamy odpowiedzi na pytania:

 • Jak badania naukowe można wykorzystać w edukacji?
 • Jakie korzyści dla ucznia i nauczyciela może mieć kształtowanie naukowego myślenia?
 • Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu?
 • Jak współpraca uczelni i ośrodków doskonalenia nauczycieli może wpływać na jakość edukacji?


Zapraszamy do wymiany doświadczeń:

 • kadrę zarządzającą szkołami
 • nauczycieli i wychowawców w szkołach oraz na wyższych uczelniach
 • konsultantów i doradców ośrodków doskonalenia nauczycieli
 • studentów kierunków pedagogicznych
 • każdego zainteresowanego edukacją opartą na dowodach

  Rozmawiać z nami będą między innymi:

  • prof. Włodzisław Duch - kognitywista
  • prof. Wiesława Limont - psycholog zdolności i twórczości 
  • prof. UG dr hab. Andrzej Borman - biolog
  • dr Barbara Ostrowska, dr Marcin Chrzanowski - Instytut Badań Edukacyjnych
  • dr Sławomir Jarmuż - psycholog
  • Tomasz Garstka - psycholog
  • Maciej Bennewicz - coach, pisarz, artysta

  Patronatem nas objęli:


  Prezydent Wrocławia


  Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego


  Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


  Parterzy, którzy nam zaufali:

  Instytut Badań Edukacyjnych


  Instytut Kognitywistyki Bennewicz  Moderator  World Institute For Action Learning Poland 


  Tematykę konferencję zaproponowali:


  Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego    Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli